Dear Self.

My photo
25. Malaysian. Studies at UTHM, Bachelor in Vocational Education ( Catering ) with Honours :)

Tuesday, September 27

KEMASUKAN POLITEKNIK INTAKE DISEMBER 2011

Permohonan ke Sesi Disember 2011 boleh dibuat melalui aplikasi dalam talian (ON-LINE) sahaja dengan melayari laman web www.politeknik.edu.my mulai 8 Ogos 2011.

Untuk mengakses e-Borang, pemohon mesti mengisi nombor kad pengenalan dan nombor PIN.


Pemohon diminta membeli nombor PIN di mana-mana cawangan Bank Simpanan Nasional (BSN) dengan bayaran seperi berikut:

Lulusan SPM
RM 10.60
No. PIN 6 digit bermula dengan nombor 16XXXX


Lulusan Sijil/Diploma Politeknik, lulusan Sijil Kolej Komuniti, lulusan Kolej Matrikulasi KPM
RM 6.00
No. PIN 6 digit bermula dengan nombor 41XXXX


Pemohon perlu mengemukakan MyKad semasa membeli nombor PIN di BSN bagi mengelakkan berlakunya kesilapan nombor kad pengenalan. Kesilapan tersebut akan menyebabkan pemohon tidak boleh mengakses e-Borang.

Jika pemohon mewakilkan seseorang untuk membeli nombor PIN, salinan MyKad pemohon mesti dikemukakan oleh wakil tersebut kepada pihak BSN.

Sila pastikan slip pembayaran BSN dicetak dengan nombor kad pengenalan pemohon yang betul serta terdapat enam (6) digit nombor PIN setelah pembayaran dibuat.

Calon yang tidak berjaya atau calon yang berjaya tetapi tidak mendaftar bagi sesi sebelum ini, perlu memohon semula jika masih berminat untuk melanjutkan pengajian di Politeknik KPT.


Permohonan akan ditutup pada hari Isnin, 12 September 2011.

Keputusan permohonan boleh diketahui pada Rabu, 26 Oktober 2011.


*SEMOGA DAPAT MASUK POLITEKNIK YER KWN2 =)

No comments: