Dear Self.

My photo
25. Malaysian. Studies at UTHM, Bachelor in Vocational Education ( Catering ) with Honours :)

Wednesday, July 15

pantai bagan lalang

aku.mai.syaza.afif
menanti kepulangan orang tersyg
hahaha:)


gadis KL
kami bukan poyo tpi cool:)


aku dan pantai bagan lalang

No comments: